Život v Roklince

V našem přístupu k dětem a ke vzdělávání vycházíme především z koncepce lesních mateřských škol. 

Jako zásadní prvky vnímáme každodenní pobyt v lese, respektující přístup založený na nenásilné komunikaci a rovnocenný  vztah mezi dospělými a dětmi.

Pedagogické principy

Přírodní pedagogika

Kde jinde se učit o přírodě než v přírodě. Věříme, že příroda je ideálním prostředím pro učení dětí, a to nejen na kognitivní úrovni. Děti venku zapojují do učení všechny své smysly, rozvíjejí svou hrubou i jemnou motoriku a poznávají reálné rostliny i živočichy. Příroda podněcuje dětskou přirozenou touhu objevovat a poznávat. 

Respektující komunikace

Děti vnímáme jako plnohodnoté bytosti a rovnocenné partnery. Razíme heslo „Děti jsou taky lidi“.

Jsou nám blízké přístupy uznávající pocity a pracující s možností volby. Nepracujeme s donucovacími prostředky, odměnami ani tresty, ale s přirozenými důsledky. 

Při komunikaci s dětmi vycházíme z metodiky Nenásilné komunikace a výchovných přístupů Respektovat a být respektován či Výchova bez poražených.

Montessori pedagogika

Z Montessori pedagogiky si bereme heslo „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Neboli učíme děti chytat ryby, než abychom jim je sami lovili. Má-li dítě možnost a připravené prostředí, uplatňuje svou přirozenou touhu po osamostatňování se a získávání nezávisloti. 

Waldorfská pedagogika

Denní rytmus přináší dětem řád, předvídatelnost a tím i pocit bezpečí. Pracujeme v měsíčních cyklech, navazujeme na koloběh přírody. Pravidelné slavnosti dávají celému roku řád a prostor pro setkávání komunity a vzájemné sdílení.

Volná hra

Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů je zcela ponořeno do hledání řešení problémů. Venkovní prostor, zahrada i les, dětem poskytují velmi podnětný terén pro různorodé spontánní aktivity a hry. To se např. stane z polínek cestička srkz lávové pole a děti při jeho přecházení trénují spolupráci a pohybovou koordinaci. 

Děti mají v klubu příležitost hrát si mimo jiné s vodou, pískem, půdou i jinými přírodními materiály. 

Pravidla

Nezapomínáme ani na pravidla, která je důležité mít v prostředí lesního klubu dobře nastavená. Ve skupince dětí pravidla zajišťují bezpečný a plnohodnotný pobyt. Pravidla vychází z potřeb všech účastníků, chrání jejich zdraví i prostředí a napomáhají tvorbě dobrých vztahů.

Emoce

Za důležitý princip považujeme také práci s emocemi, jejich poznávání, uvědomování a učení se tomu, jak je bezpečně prožívat.

Praktické informace

Denní rytmus přináší dětem řád, předvídatelnost a pocit bezpečí.

Ráno 8:00 – 9:00

Příchod dětí do klubu, volná hra v zázemí

Dopoledne 9:00 – 11:45

9:00 Ranní kruh a společné přivítání (prosíme rodiče o včasný příchod)

První společné aktivity, svačina a výprava za hranice zahrady s integrovaným programem dle vzdělávacího programu a spontánní hrou

Kolem oběda 11:30 – 13:00

Návrat do zahrady, hygiena a příprava na oběd, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě

Odpoledne 13:00 – 14:45

Odpočinek v zázemí, poslech příběhů, klidové aktivity, po odpočinku volná hra a vedené aktivity, péče o zahradu

Závěr dne

14:45 – 15:00 Úklid s dětmi a vyzvedávání dětí

15:00 – 15:30 Úklid zázemí

Dopolední svačina

Dopolední svačinu si přináší děti z domu ve vlastní krabičce, bez další obalů. Nejsme přiznivci sladkostí, žádáme proto důrazně rodiče, aby sladkosti vynechali.

Oběd

Poskytovatele obědů zajišťujeme. Chceme pro děti zajistit zdravou a vyváženou stravu bez zbytečného zatížení prostředí. Dodavatel bude přivážet obědy do klubu. Jednáme o možnostech zohledňujících různé diety a alergie.

Pokud nebudete s vybraným dodavatelem spokojeni, bude možné si pro své dítě donášet ráno do klubu vlastní oběd v termosce na jídlo.

Odpolední svačina

Odpolední svačinu buď zajistí dodavatel obědů, nebo si ji děti budou přinášet z domova a uloží v zázemí.

Pitný režim

Děti si ráno přináší do klubu své pití ve vhodné lahvi (v zimě v malé termosce s brčkem), po celý den jim bude pití doplňováno průvodci (voda nebo neslazený čaj).

Doporučené vybavení dětí do klubu:

 • batůžek na výpravy (s pitím, svačinou v krabičce, náhradním prádlem, tenkou pláštěnkou, kapesníky a s něčím na sezení v lese)
 • přezůvky do zázemí
 • holínky
 • taška s náhradním oblečením, která zůstává v zázemí klubu (na věšáčku)
 • deka nebo lehký spacák na odpočinek, příp. polštářek
 • vhodné oblečení odpovídající ročnímu období

Veškeré vybavení dětí musí být PODEPSANÉ.

Více informací k doporučovanému vybavení naleznete zde.

Harmonogram školního roku 2022/23:

 • začátek školního roku v LK Roklinka – pondělí 5. září 2022
 • středa 28. 9. 2022 – státní svátek
 • podzimní prázdninystředa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 + pátek 28. 10. 2022 státní svátek
 • vánoční prázdniny – od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023
 • jarní prázdniny – 13. 3. – 19. 3. 2023
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. 4. – pondělí 10. 4. 2023
 • pondělí 1. 5. 2023 – státní svátek
 • pondělí 8. 5. 2023 – státní svátek