Na čem stavíme a jak pracujeme

Náš přístup k dětem se vyznačuje několika body:

 • Razíme heslo „Děti jsou také lidi“.
 • Naší snahou je tvořit primárně blízké vazby mezi průvodcem a dítětem (spíše než vazby dítě-dítě). 
 • Emoce (i ty náročné či nepříjemné) jsou zdravé a tvoří běžnou součást života.
 • Důležitý je pro nás respektující přístup k dětem založený na nenásilné komunikaci a rovnocenném vztahu mezi dospělými a dětmi.
 • Rádi trávíme s dětmi čas v přírodě a na čerstvém vzduchu, délku pobytu venku však přizpůsobujeme aktuálnímu počasí a stavu a naladění dětí i nás průvodců.

Praktické informace

Denní rytmus přináší dětem řád, předvídatelnost a pocit bezpečí.

Ráno 8:00 – 9:00

Příchod dětí do klubu, volná hra v zázemí

Dopoledne 9:00 – 11:30

9:00 Ranní kruh, společné přivítání 

První společné aktivity, svačina a výprava za hranice zahrady, popř. pobyt na zahradě s nabídkou aktivit a volnou hrou

Kolem oběda 11:30 – 12:00

Příprava na oběd, hygiena, oběd

12:00 – 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě

Odpoledne 12:30 – 14:30

Odpočinek v zázemí, poslech příběhů, výtvarné aktivity, nabídka aktivit a volná hra

Závěr dne

14:30 – 15:00 Úklid zázemí a vyzvedávání dětí

Dopolední svačina

Dopolední svačinu si přináší děti z domu ve vlastní krabičce, ideálně bez další obalů. Nejsme přiznivci sladkostí, žádáme proto důrazně rodiče, aby sladkosti vynechali.

Oběd

Obědy zajišťujeme u externího dodavatele.

Je také možné si pro své dítě donášet ráno do klubu vlastní oběd v termosce na jídlo.

Odpolední svačina

Odpolední svačinu si mohou děti přinést z domova a uložit do odpoledne v zázemí.

Pitný režim

Děti si ráno přináší do klubu své pití ve vhodné lahvi (v zimě v malé termosce s brčkem), po celý den jim je pití doplňováno průvodci (voda nebo neslazený čaj).

Doporučené vybavení dětí do klubu:

 • batůžek na výpravy (s pitím, svačinou v krabičce, náhradním prádlem, kapesníky a s něčím na sezení v lese)
 • přezůvky do zázemí
 • holínky
 • taška s náhradním oblečením, která zůstává v zázemí klubu (na věšáčku)
 • deka nebo lehký spacák na odpočinek, příp. polštářek
 • vhodné oblečení odpovídající ročnímu období

Žádáme, aby bylo veškeré vybavení dětí PODEPSANÉ. Ulehčuje nám to orientaci při hledání náhradního oblečení apod.

Více informací k doporučovanému vybavení naleznete zde.

Harmonogram školního roku 2023/24 s označenými dny, kde je školka mimo provoz:

 • začátek školního roku v LK Roklinka – pondělí 4. září 2023
 • vánoční prázdniny – od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024
 • jarní prázdniny – 5. 2. – 11. 2. 2024
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 28. 3. – pondělí 1. 4. 2024
 • středa 1. 5. 2024 – státní svátek
 • středa 8. 5. 2024 – státní svátek