Zápis na školní rok 2024/25

Na příští rok 2024/25 přijímáme děti ve věku 3-6 let na třídenní nebo dvoudenní docházku. Zápis je v plném proudu, v tuto chvíli probíhají zkušební dny. 

V případě vážného zájmu o zápis na příští rok vyplňte přihlášku, ozveme se Vám. V případě zájmu pouze o seznámení s naším klubem nás prosím kontaktujte na emailu lesniklublesna@gmail.com nebo tel. 773 473 992. 

Vyplněním přihlášky projevujete svůj zájem o přijetí dítěte do klubu, počet míst je však omezen, přijetí není garantováno.

 

Telefon

773 473 992

Docházka

Také ve školním roce 2024/2025 nabízíme pravidelnou docházku od pondělí do středy od 8:00 do 15:00. Ve dnech státních svátků a školních prázdnin jsme uzavřeni.

Je možné volit mezi modelem třídenní a dvoudenní docházky. Při dvoudenní docházce je nutné počítat s tím, že ne všem bude vyhověno ve volbě zvolených dní.

provoz

Pondělí

8:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 15:00

Ceník 2023/2024

Ceny jsou stejné pro dopolední i celodenní docházku. Ceny nezahrnují stravné. Kompletní ceník s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

 

Počet dní v týdnuMěsíční příspěvek
3 dny v týdnu

5 400 Kč

2 dny v týdnu4 100 Kč
1 den v týdnu2 050 Kč

 

Průběh zápisu

1.

Vyplnění předběžné přihlášky

Vyplněním předběžné přihlášky projevujete zájem o informační schůzku a seznámení s naším prostředím. 

2.

Informační schůka

Účast na informační schůzce, popř. indiviuální setkání s koordinátorkou. V případě přetrvávajícího zájmu vyplníte podrobnější dotazník. 

3.

Zkušební den

Po domluvě s koordinátorkou absolvujete společně s dítětem zkušební den v kolektivu dětí. 

4.

Výběr dětí

 V průběhu května rozhodneme o ne/přijetí Vašeho dítěte pro následující školní rok.

5.

Podpis smlouvy a uhrazení zálohy

Podepíšeme smlouvu a do 7 dnů uhradíte nevratnou zálohu ve výši jednoho měsíčního příspěvku. Tím máte místo v klubu jisté.

FAQ

Adaptace

Našim přáním je vytvářet místo, kam se budou děti těšit a samy budou pohánět rodiče k odchodu z domu. Tomu chceme jít naproti mimo jiné dostatečným prostorem pro adaptaci dítěte. Neomezujeme počet dní a čas, který chce rodič strávit se svým dítětem s námi v Roklince v rámci adaptace.

Je důležité mít na paměti, že u adaptace platí přímá úměrnost, čím častější docházka, tím snadnější adaptace. Stejně důležité je nastavení rodiče a jeho jistota, že docházka do klubu je pro jeho dítě správnou volbou. Jsme otevření sdílet jakékoliv Vaše pochyby a nejistoty. Dopřejte si čas, který potřebujete Vy i Vaše dítě k poznání našeho prostředí a navázání bližších vztahů. Zároveň jsme připraveni bezpečně provést dítě jeho smutkem po rodičích, bude-li to v jakékoliv fázi docházky potřeba.

Očkování

Lesní klub Roklinka spadá pod zapsaný spolek, není školským zařízením, a nepodléhá tak zákonu o ochraně veřejného zdraví. Z tohoto důvodu můžeme přijímat i děti bez povinného očkování a po zákonných zástupcích přihlášených dětí nepožadujeme potvrzení od lékaře o povinném očkování.

Přijímací kritéria

Při přijímání dětí bereme v potaz následující kritéria:

  • věk a zralost dítěte (bývá posuzováno zpravidla při zkušebních dnech)
  • soulad s filozofií komunity, předpokládaná míra zapojení rodičů do komunity
  • děti z rodin již zapojených do Lesního rodinného klubu v Čertově rokli
  • model docházky
  • genderová vyváženost
  • děti s trvalým pobytem na Lesné a v blízkém okolí

Na přijetí dítěte do Roklinky není právní nárok.