Přihláška do Roklinky na rok 2023/24

Otevíráme přihlašování do našeho lesního klubu na školní rok 2023/24. Přijímáme děti ve věku 3-6 let (v závislosti na zralosti) na třídenní nebo dvoudenní docházku, ve výjimečných případech je možná i jednodenní docházka. Vyplněním přihlášky projevujete svůj zájem o přijetí dítěte do klubu, počet míst je však omezen, přijetí proto není garantováno.

Telefon

773 473 992

Docházka

Také ve školním roce 2023/2024 nabízíme pravidelnou docházku zatím pouze na tři dny, a to od pondělí do středy od 8:00 do 15:00. Ve dnech státních svátků a školních prázdnin jsme uzavřeni.

Je možné volit mezi modelem třídenní a dvoudenní docházky. Při dvoudenní docházce je nutné počítat s tím, že ne všem bude vyhověno ve volbě zvolených dní. 

provoz

Pondělí

8:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 15:00

Ceník 2023/2024

Ceny jsou stejné pro dopolední i celodenní docházku. Ceny nezahrnují stravné. Kompletní ceník s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

 

Počet dní v týdnuMěsíční příspěvek
3 dny v týdnu

5 400 Kč

2 dny v týdnu4 100 Kč
1 den v týdnu2 050 Kč

 

Průběh zápisu

1.

Vyplnění řádné přihlášky

Vyplněním přihlášky projevujete zájem o umístění svého dítěte do LK Roklinka.

2.

Seznámení se zázemím

Koordinátorka Vás kontaktuje a domluví si s Vámi osobní setkání v zázemí a zodpoví všechny Vaše dotazy.

3.

Zkušební den

Po domluvě s koordinátorkou absolvujete společně s dítětem zkušební den v kolektivu dětí. 

4.

Zpráva o ne/přijetí

 Do 31.5. 2023 Vás informujeme o ne/přijetí Vašeho dítěte pro následující školní rok.

5.

Podpis smlouvy a uhrazení zálohy

Podepíšeme smlouvu a do 7 dnů uhradíte nevratnou zálohu ve výši jednoho měsíčního příspěvku. Tím máte místo v klubu jisté.

Dokumenty

FAQ

Adaptace

Našim přáním je vytvářet místo, kam se budou děti těšit a samy budou pohánět rodiče k odchodu z domu. Tomu chceme jít naproti mimo jiné dostatečným prostorem pro adaptaci dítěte. Neomezujeme počet dní a čas, který chce rodič strávit se svým dítětem s námi v Roklince v rámci adaptace.

Je důležité mít na paměti, že u adaptace platí přímá úměrnost, čím častější docházka, tím snadnější adaptace. Stejně důležité je nastavení rodiče a jeho jistota, že docházka do klubu je pro jeho dítě správnou volbou. Jsme otevření sdílet jakékoliv Vaše pochyby a nejistoty. Dopřejte si čas, který potřebujete Vy i Vaše dítě k poznání našeho prostředí a navázání bližších vztahů. Zároveň jsme připraveni bezpečně provést dítě jeho smutkem po rodičích, bude-li to v jakékoliv fázi docházky potřeba.

Očkování

Lesní klub Roklinka spadá pod zapsaný spolek, není školským zařízením, a nepodléhá tak zákonu o ochraně veřejného zdraví. Z tohoto důvodu můžeme přijímat i děti bez povinného očkování a po zákonných zástupcích přihlášených dětí nepožadujeme potvrzení od lékaře o povinném očkování.

Přijímací kritéria

O přijetí dětí budeme rozhodovat na základě těchto kritérií:

  • děti z rodin již zapojených do Lesního rodinného klubu v Čertově rokli
  • věk a zralost dítěte (sebeobsluha, plenky, zapojení do kolektivu)
  • model docházky
  • předpokládaná míra zapojení rodičů do komunity, soulad s filozofií komunity
  • děti s trvalým pobytem na Lesné a v blízkém okolí
  • genderová vyváženost

Na přijetí dítěte do Roklinky není právní nárok.