Lesní klub
Roklinka

V centru Lesné mezi lesy. Jsme lesní klub v Čertově rokli poskytující předškolní péči o děti ve věku 3-6 let.

I ve školním roce 2023/24 nadále fungujeme ve třídenním provozu, od pondělí do středy od 8:00 do 15:00.

N

Dvoudenní nebo třídenní docházka

N

skupinka maximálně 16 dětí a 2 průvodců

Logo Lesní klub Lesná

Příroda

Příroda nám slouží k hraní i učení.

Srub

Středobodem našeho lesního klubu je srub v Čertově rokli.

Počasí

Našimi kamarády jsou sluneční paprsky i déšť, venku pobýváme za každého počasí.

O nás

Jsme lesní klub nabízející péči o děti od 3 do 6 let. Nabízíme péči tři dny v týdnu v omezené provozní době, jelikož zázemí klubu musí být odpoledne k dispozici pro jiné aktivity.

Organizačně fungujeme pod zapsaným spolkem Vicinis, který nám poskytuje podporu. Samotná iniciativa tohoto předškolního lesního klubu vychází z již několik let fungujícího komunitního projektu lesního rodinného klubu, který založila skupinka rodičů z Lesné.

Nejsme rejstříková lesní mateřská škola (z toho důvodu máme v názvu „lesní klub“), která by dostávala finanční příspěvky od státu. To nám dává určitou volnost, ale zároveň to klade velké nároky na komunitu rodičů, průvodců a dalších zapojený osob, abychom mohli fungovat udržitelně a ke spokojenosti všech.

Zázemí

Zázemí našeho lesního klubu máme ve skautském srubu, dřevěné stavbě se zavedenou elektřinou, vodou i funkčním topením. Uvnitř srubu jsou dvě splachovací toalety s umyvadlem a teplou vodou a kuchyňka se sporákem. Pro klub máme k dispozici tři skautské klubovny, jedna slouží jako malá herna, druhá jako odpočinkové místo po obědě, třetí využíváme při nepříznivém počasí na obědy. Výhodou je, že dvě sousedící klubovny lze propojit, čímž vznikne větší prostor. V chodbě srubu jsou věšáčky pro dětské oblečení a batůžky.

Hlavním venkovním prostorem je oplocená zahrada přiléhající ke srubu. Zde máme pro děti vytvořené různé herní prvky, je zde ohniště, pískoviště, domečky, záhonky a velká herní plocha. Na zahradě máme také dětské dřevěné stolky s posezením, kde za dobrého počasí obědváme. 

Našim cílem je být co nejvíc nezávislí, z toho důvodu stále neopouštíme náš sen pořídit si na zahradu maringotku či jiný typ zázemí, který bude sloužit k poobědovému odpočinku a jako úložný prostor.

Lidé v Roklince

Anna Orlová

Koordinátorka

Pracovat s předškolními dětmi byl můj sen už od mala, podoba tohoto snu se ale postupem času různě proměňovala. Vystudovala jsem sociální pedagogiku, pracovala v jesličkách a soukromé mateřské škole a po studiích se několik let věnovala práci s pěstounskými rodinami a dětmi v pěstounské péči. Po narození syna to chvíli vypadalo, že půjdu zcela jiným směrem. Komunita a prostředí kolem rodinného klubu v Čertově rokli mi však přirostlo k srdci natolik, že mi přišlo škoda nevyužít potenciál tohoto místa naplno.

Miluji pohyb, přírodu a hudbu, ruční tvorbu, objevování dětské i vlastní duše. Zajímám se o respektující komunikaci, alternativní výchovné styly a psychoterapii..

Ztotožňuji se s názorem, který říká, že největším úkolem rodiče je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou. Tento úkol si beru za svůj i v roli průvodkyně. Jako důležitou součást této cesty vidím dovednost pomáhat dětem zvládat jejich emoce. Dětské emoce vnímám jako fascinující oblast, které se snažím přicházet na kloub. Emocí se u dětí nebojím, učím se je přijímat a vnímám je jako vstupní bránu k porozumění dětských motivů a potřeb.

Každé dítě se rodí jako dobrá bytost, která je plně spojena se svou zdravou esencí. Mým přáním je, aby co nejvíce dětí bylo s touto esencí co nejčastěji a v co největší míře v kontaktu.

 

Kateřina Plesková

   Průvodkyně

Baví mne být s lidmi (velkými i malými) a společně tvořit, putovat, smát se, hrát si, domlouvat se, sledovat, pečovat… Miluji přírodu, tvory v ní, provázanost našich životů, cyklické plutí rokem a jeho vliv na lidský život. Baví mne příběhy a tvořivá činnost. Svět lesních klubů a školek jsem objevila se svými dětmi a považuji za silně smysluplné a báječné spojit péči o děti s pobytem venku v kontaktu s čerstvým vzduchem, sluncem, vodou – živel s živly :). 
Spoluzaložila jsem Lesní rodinný klub v Čertově rokli, organizovala různorodé vzdělávací, podpůrné a volnočasové aktivity a pobyty pro rodiče s dětmi, věnovala se lektorské činnosti. Profesně jsem působila na manažerských pozicích v neziskovém sektoru se zaměřením na ochranu životního prostředí, lidských práv, podporu dobrovolnictví. 
Průvodcovství v lesním klubu je novou fází v mém životě. Nacházím tu prostor pro volnější žití a mohu tu využít jak řadu mých pracovních zkušeností, tak neméně náročně získané poznatky z velké školy života absolvované během výchovy mých už pomalu dospívajících dvou dcer. Ráda prakticky zúročím intenzivní náhledy do principů kontaktního rodičovství, respektující výchovy, alternativních směrů pedagogiky. Nakonec je potřeba stejně „jen“ poskytovat bezpečný prostor pro osobní objevování…  Nicméně ráda se v pedagogických znalostech rozvíjím i dál, protože péče o celou skupinu takových objevitelských živlů přece jen už trošku věda je. Považuji za důležité, aby se děti učily fungovat i jako skupina, která je bezpečným a příjemným prostorem pro všechny zapojené.
Těším se na společná dobrodružství i klidnější chvilky.

Od dubna 2024 Katka provází děti ve školce všechny tři dny v týdnu.

Jitka Podlezlová

Průvodce v Roklince   Průvodkyně

Děti se v mém životě, osobním i pracovním, objevovaly od začátku. Působila jsem několik let jako dobrovolník u dětí, které žily v tíživých podmínkách a neměly to vždy jednoduché. Tato životní zkušenost mi otevřela dveře do dětské duše. Před mateřstvím jsem pracovala v městské knihovně. Pro dětské čtenáře ze ZŠ i MŠ jsem připravovala programy, aktivity a různé hry. Postupem praxe jsem si uvědomovala, že na děti nahlížím jinak. Vnímala jsem je jako velmi moudré a samostatné bytosti, vedle kterých je darem žít.

S příchodem vlastních dětí jsem si začala budovat komunitu podobně smýšlejících rodičů a hledat prostor, kde bych se cítila přirozeně. Snila jsem o místě, kde se by se rodiny mohly scházet, sdílet, podporovat, inspirovat a společně pečovat o děti. Když se ke mně dostala zpráva o nově vznikajícím rodinném klubu uprostřed přírody, pár stovek metrů od mé srdcové knihovny, kde jsem pracovala, neváhala jsem. Toto kouzelné a silné místo mě upoutává několik let. První syn tu strávil školkové období a druhá dcera jde ve stejných kolejí, no a já tu prožívám intenzivní období spjaté s péči o děti a jsem šťastná.

Je mi blízká nenásilná komunikace, respektující výchova, výchova bez poražených a další směry, které podporují partnerský přístup k dětem. Jsem otevřená přijímat různorodé emoce dětí a pracovat s nimi. Dávat důvěru dětem, nabízet podnětné prostředí a nahlížet do jejich světů. O to se snažím při výchově nejen vlastních dětí.

V roce 2023/24 bude Jíťa průvodcovat jeden den v týdnu.

Barbora Krupicová

  Průvodkyně

Mým nejoblíbenějším „koníčkem“ v dětství byl skauting. Ve skautu jsem vyrostla a postupně prošla vším, co může nabídnout. Vedla jsem družinu těch nejmladších, organizovala výpravy a tábory, a nakonec jsem od naší vedoucí svůj mateřský skautský oddíl převzala a 5 let jej vedla. Díky skautu jsem získala blízký vztah k přírodě a už v 15 zjistila, že moje životní poslání bude práce s dětmi.
Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství s cílem věnovat se dětem, které to v životě nemají úplně lehké. V průběhu studia jsem pracovala jako lektor v Lipce a vedla environmentální výukové programy a školy v přírodě a po škole jsem začala pracovat v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pak mi do života vstoupily mé vlastní děti a já se začala víc než o sociálno zabývat o pedagogiku. A hlavně o to, jak se svými dětmi jednat tak, aby z nich vyrostli spokojené a samostatné bytosti.
Práce s dětmi mě neuvěřitelně nabíjí energií. Baví mě poznávat jejich příběhy, záliby, talenty, pohledy na svět a pomáhat jim rozvíjet se. Jsem ráda, když můžu být parťákem po jejich boku a také se od nich něco naučit. Mimo jiné mě baví i plavání, jóga, výlety přírodou a spaní venku a nejrůznější tvoření.
V roce 2023/24 bude Bára průvodcovat jeden den v týdnu.
Martina Semeichl

Průvodkyně

Role průvodkyně bude pro mne novou etapou života. Po 14 letech, kdy jsem se rozhodla opustit svoje dosavadní zaměstnání v oblasti managementu, obchodu, fitness a wellness, se těším do práce s dětmi, která mi dává velký smysl a cítím, že je mou přirozeností.

Po narození dcery jsem se začala zajímat o alternativní pedagogické přístupy a způsoby výchovy dětí. Mám ráda dobrodružství, přírodu ve všech podobách, hory, moře a pohyb. Absolvovala jsem kurz jógy pro děti a v blízké době mě čeká kurz chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Největší školou pro mě ovšem je sám život s mojí dcerou Valinkou, každodenní doprovázení v okamžicích radostných i těžších. Miluju na dětech jejich hravost, spontánnost a čistou duši. 

Martinka bude tento rok v roli průvodkyně jeden den v týdnu.

 

Klára Karob

Provozně-průvodcovská výpomoc

Aktuálně jsem máma na plný úvazek. Mám dvě malé děti, Almu a Dantíka, o které denně s láskou a respektem pečuji. Naše společné potřeby mě před několika lety přivedly ke skupině respektujících rodičů fungující na srubu.

Po studiu předškolní pedagogiky jsem pečovala o děti předškolního věku v různých zařízeních – státních školkách, dětských skupinách, věnovala jsem se soukromému hlídání menších dětí, tvorbě prázdninových programů pro děti starší. Co si pamatuji děti pro mě vždy byly partnery a kamarády, považuji je za sobě rovné a svobodné bytosti.

Na své životní cestě hledám a chci budovat takové prostředí, ve kterém se budu se svými dětmi cítit bezpečně. Když na srubu vznikla dětská lesní skupina docela si mě k sobě přitáhla a od nového školního roku se v ní chci víc aktivně zapojit a podílet se na utváření komunity lesního klubu. Chci nabídnout dětem přátelství, podporu při seberozvoji a porozumění na jejich cestě za poznáním světa.

Mám ráda společné vaření, hru, tvoření, hudbu, zpěv, tanec, přírodu, dětskou spontánnost a přirozenost. Jsem pečující, laskavá, respektující a empatická. Mezi dětmi se cítím jako ryba ve vodě, mohu jim věřit a učit se od nich, což mě nesmírně naplňuje.

Reference

Po roce ve státní školce jsem nevěřila, že se dcera bude do školky těšit, občas se i zapomene rozloučit a odpoledne mě kárá, že jdu moc brzo. Navázala za těch pár měsíců pěkný vztah nejen s dětmi a průvodci, ale i některými rodiči, které často vídala. Oceňujeme důraz na respektující přístup (k lidem, přírodě) a zajímavé, přínosné aktivity a výlety. Také se nám líbí, že se s průvodci dá na všem nějak domluvit, nebazíruje se na nesmyslných pravidlech a je brán zřetel na naši zpětnou vazbu.

Míša

Sme moc vďační za to, čo pre naše deti robíte a ako k nim pristupujete. Prakticky od začiatku som cítila, ako sa na vás syn naviazal a bola tam veľká dôvera, i keď potreboval, aby som bola poblíž aj ja.

Daniela