Aktuálně: Do lesního klubu hledáme nové průvodce! Více viz Aktuality.

Lesní klub
Roklinka

V centru Lesné mezi lesy. Jsme lesní klub v Čertově rokli poskytující předškolní péči o děti ve věku 3-6 let.

V září 2022 zahajujeme třídenní provoz, od pondělí do středy od 8:00 do 15:00.

N

Dvoudenní nebo třídenní docházka

N

skupinka 16 dětí a 2 průvodců

Logo Lesní klub Lesná

Příroda

Příroda nám slouží k hraní i učení.

Srub

Středobodem našeho lesního klubu je srub v Čertově rokli.

Počasí

Našimi kamarády jsou sluneční paprsky i déšť, venku pobýváme za každého počasí.

O nás

Jsme lesní klub nabízející péči o děti od 3 do 6 let. Nabízíme péči tři dny v týdnu v omezené provozní době, jelikož zázemí klubu musí být odpoledne k dispozici pro jiné aktivity.

Organizačně fungujeme pod zapsaným spolkem Vicinis, který nám poskytuje podporu. Samotná iniciativa tohoto předškolního lesního klubu vychází z již několik let fungujícího komunitního projektu lesního rodinného klubu, který založila skupinka rodičů z Lesné.

Nejsme rejstříková lesní mateřská škola (z toho důvodu máme v názvu „lesní klub“), která by dostávala finanční příspěvky od státu. To nám dává určitou volnost, ale zároveň to klade velké nároky na komunitu rodičů, průvodců a dalších zapojený osob, abychom mohli fungovat udržitelně a ke spokojenosti všech.

Zázemí

Zázemí našeho lesního klubu budeme mít první rok ve skautském srubu, dřevěné stavbě se zavedenou elektřinou, vodou i funkčním topením. Uvnitř srubu jsou dvě splachovací toalety s umyvadlem a teplou vodou a kuchyňka se sporákem. Pro klub máme k dispozici dvě skautské klubovny, jedna slouží jako malá herna, druhá jako odpočinkové místo po obědě. Obě klubovny lze propojit, čímž vznikne větší prostor. V chodbě srubu jsou věšáčky pro dětské oblečení a batůžky.

Hlavním venkovním prostorem je oplocená zahrada přiléhající ke srubu. Zde máme pro děti vytvořené různé herní prvky, je zde ohniště, záhonky a velká herní plocha. Na zahradu přibudou také dřevěné stoly s posezením, kde plánujeme za dobrého počasí obědvat. Pro děti plánujeme také vyrobit a vybavit dřevěný ponk.

Našim cílem je být co nejvíc nezávislí, z toho důvodu si v blízké budoucnosti chceme pořídit na zahradu maringotku či jiný typ zázemí, který bude sloužit k poobědovému odpočinku a jako úložný prostor.

Lidé v Roklince

Mgr. Anna Orlová

Koordinátorka a průvodkyně

Pracovat s předškolními dětmi byl můj sen už od mala, podoba tohoto snu se ale postupem času různě proměňovala. Vystudovala jsem sociální pedagogiku, pracovala v jesličkách a soukromé mateřské škole a po studiích se několik let věnovala práci s pěstounskými rodinami a dětmi v pěstounské péči. Po narození syna to chvíli vypadalo, že půjdu zcela jiným směrem. Komunita a prostředí kolem rodinného klubu v Čertově rokli mi však přirostlo k srdci natolik, že mi přišlo škoda nevyužít potenciál tohoto místa naplno.

Miluji pohyb, přírodu a hudbu, ruční tvorbu, objevování dětské i vlastní duše. Zajímám se o respektující komunikaci, alternativní výchovné styly, psychoterapii a téma dětského traumatu.

Ztotožňuji se s názorem, který říká, že největším úkolem rodiče je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou. Tento úkol si beru za svůj i v roli průvodkyně. Jako důležitou součást této cesty vidím dovednost pomáhat dětem zvládat jejich emoce. Dětské emoce vnímám jako fascinující oblast, které se snažím přicházet na kloub. Emocí se u dětí nebojím, učím se je přijímat a vnímám je jako vstupní bránu k porozumění dětských motivů a potřeb.

Každé dítě se rodí jako dobrá bytost, která je plně spojena se svou zdravou esencí. Mým přáním je, aby co nejvíce dětí bylo s touto esencí co nejčastěji a v co největší míře v kontaktu.

 

Jitka Podlezlová

Průvodce v Roklince   Průvodkyně

Děti se v mém životě, osobním i pracovním, objevovaly od začátku. Působila jsem několik let jako dobrovolník u dětí, které žily v tíživých podmínkách a neměly to vždy jednoduché. Tato životní zkušenost mi otevřela dveře do dětské duše. Před mateřstvím jsem pracovala v městské knihovně. Pro dětské čtenáře ze ZŠ i MŠ jsem připravovala programy, aktivity a různé hry. Postupem praxe jsem si uvědomovala, že na děti nahlížím jinak. Vnímala jsem je jako velmi moudré a samostatné bytosti, vedle kterých je darem žít.

S příchodem vlastních dětí jsem si začala budovat komunitu podobně smýšlejících rodičů a hledat prostor, kde bych se cítila přirozeně. Snila jsem o místě, kde se by se rodiny mohly scházet, sdílet, podporovat, inspirovat a společně pečovat o děti. Když se ke mně dostala zpráva o nově vznikajícím rodinném klubu uprostřed přírody, pár stovek metrů od mé srdcové knihovny, kde jsem pracovala, neváhala jsem. Toto kouzelné a silné místo mě upoutává několik let. První syn tu strávil školkové období a druhá dcera jde ve stejných kolejí, no a já tu prožívám intenzivní období spjaté s péči o děti a jsem šťastná.

Je mi blízká nenásilná komunikace, respektující výchova, výchova bez poražených a další směry, které podporují partnerský přístup k dětem. Jsem otevřená přijímat různorodé emoce dětí a pracovat s nimi. Dávat důvěru dětem, nabízet podnětné prostředí a nahlížet do jejich světů. O to se snažím při výchově nejen vlastních dětí.

Bc. Klára Fialová

Průvodkyně

Když jsem jako dítě často pomáhala hlídat děti kamarádů mých rodičů, říkala jsem si, že bych chtěla pracovat ve školce, tehdy ještě žádné lesní školky v Čechách nebyly. V průběhu let a studií se můj záměr různě měnil a přes studium výtvarna na střední škole a biologie na škole vysoké, jsem se postupně přes canisterapii a práci s dětmi s postižením dostala ke studiu speciální pedagogiky. S příchodem vlastních dětí si mne pak našla cesta k lesním školkám a jejímu kouzlu jsem propadla. Velmi mne baví pohlížet na svět dětským pohledem, objevovat krásy kolem nás v přírodě, možnosti vlastního těla, jak se umí učit novým dovednostem, či vytvářet společně různé obrázky či keramiku.

Lesní školka v sobě spojuje mnoho mých zálib, pohyb a pobyt venku v přírodě, objevování přírodních krás, rostlin a živočichů kolem nás, výtvarné tvoření a to vše za přítomnosti malých zvídavých oček, oušek a ruček. Dlouhodobě se zajímám o nenásilnou komunikaci, respektující výchovu a alternativní způsoby vzdělávání.

Ve výchově dětí je pro mne důležité vytvořit pro ně příjemné, bezpečné prostředí, ve kterém spolu můžeme růst a otevřeně se bavit o všem důležitém s respektem k potřebám dětí i průvodců. Abych toto dokázala zajistit průběžně se vzdělávám, Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován, Vědomé riziko – kurz ALMŠ o bezpečnosti v lesní školce, několik přednášek a seminářů Godiho Kellera, zabývajícího se Waldorfskou pedagogikou a jejím pohledem na psychomotorický vývoj dětí a jejich potřeby v daném věku. Znalosti nejen z kurzů ale i literatury ráda používám při výchově nejen svých vlastních dětí a ráda pozoruji, že jim přístup s respektem prospívá a mají pak více energie a sebedůvěry pro svou zvídavost.

Lenka Mlčochová

    Průvodkyně

K dětem jsem si našla cestu postupně v průběhu studia psychologie. Začalo mě bavit ve volném čase dobrovolničit, pomáhat starším dětem se školní přípravou a organizovat pro ně program na příměstských táborech. Později jsem začala pracovat také s mladšími dětmi a s dětmi s různými diagnózami, nejčastěji s poruchami pozornosti nebo s poruchou autistického spektra.
Dětem se věnuji ráda a dává mi smysl myšlenka trávení s nimi co nejvíce času v přírodě. I proto je mi velmi blízký koncept lesních školek, kde mají děti možnost být přírodě blízko a rozvíjet se přímo v jejím prostředí.
Je mi sympatický respektující přístup k dětem a myslím si, že je důležité, aby dětem byl poskytován vlastní prostor, ve kterém se mohou vyžít a rozvíjet se přímo v tom, co v daném období vývoje potřebují.

Jak to u nás vypadá